ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΑΜΟΙΒΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  • Λειτουργικός έλεγχος αναπνοής (Σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολή, Καμπύλη ροής όγκου, Στατικοί – Δυναμικοί όγκοι)
  • Ειδικό σπιρομετρικό πρόγραμμα για τον πλήρη έλεγχο της αναπνευστικής λειτουργίας των παιδιών
  • Παλμική οξυμετρία
  • Έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών
  • Καπνογραφία
  • Διερεύνηση συνδρόμου άπνοιας στον ύπνο
  • Διακοπή καπνίσματος
  • Προεγχειρητικός έλεγχος

 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

• Πρώτη επίσκεψη (Ιστορικό, εξέταση, συνταγογράφηση, παλμική οξυμετρία) 70€
• Πρώτη επίσκεψη και σπιρομέτρηση (προ και μετά βρογχοδιαστολής) 100€
• Επίσκεψη παρακολούθησης (μετά την 1η όλες οι άλλες επισκέψεις) 40€
• Εξ αποστάσεως παρακολούθηση – βιντεοκλίση 40€
• Σπιρομέτρηση (προ και μετά βρογχοδιαστολής) 70€
• Μέτρηση αναπνευστικών μυών 70€
• Κατ’ οίκον επίσκεψη 100€
• Κατ’ οίκον επίσκεψη και σπιρομέτρηση (προ και μετά βρογχοδιαστολής) 150€
• Κατ’ οίκον επίσκεψη και Μέτρηση αναπνευστικών μυών 150€
• Συμπλήρωση Φακέλου ΚΕΠΑ (Λειτουργικός έλεγχος αναπνοής, Οξυμετρία) 150€
• Αντικαπνιστικό Ιατρείο 100€
• Προεγχειρητικός έλεγχος (Λειτουργικός έλεγχος αναπνοής, Οξυμετρία) 100€
• Άυλη συνταγογράφηση 6μηνη 30€
• Άυλη συνταγογράφηση 3μηνη 20€