Εξετάσεις

  • Λειτουργικός έλεγχος αναπνοής
  • Ειδικό σπιρομετρικό πρόγραμμα για τον πλήρη έλεγχο της αναπνευστικής λειτουργίας των παιδιών
  • Οξυμετρία
  • Έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών
  • Καπνογραφία
  • Διερεύνηση συνδρόμου άπνοιας στον ύπνο
  • Διακοπή καπνίσματος
  • Προεγχειρητικός έλεγχος