Βιογραφικό

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:

1990: Πτυχίο Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

1998: Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

2005: Τίτλος Ιατρικής ειδικότητας Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

1/2000 – 1/2005: Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», 2η Πνευμονολογική κλινική

9/2002 – 3/2004: Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Αιματολογική Κλινική

3/2004 – 9/2004: Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Μονάδα Εντατικής Θεραπείας /
Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας

 

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

12-14/4/2010: Οργάνωση Ιατρείων Διακοπής Καπνίσματος από την Ομάδα Εργασίας «Διακοπή καπνίσματος
και Προαγωγή υγείας» της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.

24-26/1/2014: Σεμινάριο Ανανηπτών στην Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής (eACLS) πιστοποιημένο από το
American College Emergency Physicians (ACEP)

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ:

1995-2000: ΙΚΑ – ΝΜΥ ΑΘΗΝΩΝ Μικροβιολογικά και Βιοχημικά Εργαστήρια Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

2005: Ιδιωτικό ιατρείο

Ιατρός Εργασίας σε διάφορες Εταιρείες, Οργανισμούς Δημοσίου και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: Ιατρός και της Διασωστικής Ομάδας «ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΥΒΑΡΑ»

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. A Retrospective study of patients with therapy – related myelodysplasia
The Hematology Journal / Vol. 4 – Supl. 2 – June 2003

2. A Retrospective study of patients with therapy – related myelodysplasia. Experiences from a single Hematologic unit.
Blood 2003 / Vol. 102 – Abstr. No 5038

3. Induction chemotherapy employing mitoxantrone and cytarabine in elderly patients with Acute Myeloid Leukemia (AML).
A Retrospective single – centre analysis. Blood 2003 / Vol. 102 – Abstr. No 4744

4. Phase I/II Study of Immunosuppression with Mycophenolate Mofetil (MMF) in elderly patients with autoimmune cytopenia.
Blood 2003 / Vol. 102 – Abstr. No 1025

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. Αναδρομική μελέτη σε ασθενείς με δευτεροπαθές μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο μετά χημειοθεραπεία (δ-ΜΔΣ/ΧΜΘ)
Αίμα 2003 / 6 Suppl. Σελ. 213

2. Εφαρμογή του συνδυασμού Μιτοξανδρόνης – Αρασυτίνης στην αντιμετώπιση της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας (ΟΜΛ)
ασθενών ηλικίας >60 ετών. Αίμα 2003 / 6 Suppl. Σελ. 380

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. Roxithromycin reduces the inflammatory response in adult patients with cystic fibrosis.
6th State of the Art. Athens, 12-14/4/2002

2. Inhaled Salbutamol reduces bronchial hyper responsiveness in adult patients with cystic fibrosis.
7th State of the Art. Athens, 17-20/4/2003

3. A Retrospective study of patients with therapy – related myelodysplasia
8th Annual Congress of the European Hematology Association. 12-15/06/2003

4. Α Retrospective study of fungal infections in patients with hematological malignancies.
15th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Vol. II – Suppl. 2 – Abstr. p 602 & p 166.
Copenhagen, 2-5/4/2005

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. Η Ροξιθρομυκίνη μειώνει τη φλεγμονώδη απόκριση σε ενήλικες ασθενείς με κυστική ίνωση.
11ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. Θεσσαλονίκη, 6-9/12/2001

2. Μείωση της βρογχικής υπεραντιδραστικότητας σε ενήλικες ασθενείς με κυστική ίνωση μετά από τη χορήγηση Σαλβουταμόλης.
29ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα, 20-24/5/2003

3. Αναδρομική μελέτη σε Ασθενείς με δευτεροπαθές μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο μετά χημειοθεραπεία (δ-ΜΔΣ/ΧΜΘ)
14ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο. Αλεξανδρούπολη, 13-16/11/2003

4. Εφαρμογή του συνδυασμού Μιτοξανδρόνης – Αρασυτίνης στην αντιμετώπιση της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας (ΟΜΛ)
ασθενών ηλικίας >60 ετών. 14ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο. Αλεξανδρούπολη, 13-16/11/2003

5. Ενδιαφέρουσα περίπτωση «ογκόμορφης» ενδοπνευμονικής εξεργασίας.
12ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο. Αθήνα, 3-7/12/2003

6. Συσχέτιση οστικής πυκνότητας με τα επίπεδα γοναδοτροφινών στον ορό ενηλίκων ασθενών με κυστική ίνωση.
13ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο. Πάτρα, 2-5/12/2004

7. Παρουσίαση περιστατικού: FNA Μορφώματος ενδοκοιλιακής χώρας
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρολογίας. Βόλος, 1-3/12/2006

8. Σαρκοείδωση οπίσθιου μεσοθωρακίου
18ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη, 26-29/11/2009

 

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΔΙΗΜΕΡΙΔΕΣ

· 21o Mετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «Θεραπευτική Αναπνευστικού 2005» της Ελληνικής Βρογχολογικής Εταιρείας.
Αθήνα, 26-27/2/2005

· 1ο Συμπόσιο της Εθνικής Επιτροπής Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑΝ). Αθήνα, 22/10/2005

· 2ο Συμπόσιο της Εθνικής Επιτροπής Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑΝ). Αθήνα, 25/11/2006

· 23o Mετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «Επείγουσα Πνευμονολογία 2007» της Ελληνικής Βρογχολογικής Εταιρείας. Αθήνα, 3-4/3/2007

· Σεμινάριο «Λοιμώξεις του Αναπνευστικού Συστήματος». Αθήνα, 13/10/2007

· 4η Επιστημονική Διημερίδα με θέμα «Αμφιλεγόμενα σημεία στον καρκίνο του μαστού». Αθήνα, 30/11-1/12/2007

· 24o Mετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «Τι νεώτερο στην Πνευμονολογία 2008» της Ελληνικής Βρογχολογικής Εταιρείας.
Αθήνα, 5-6/4/2008

· Επιστημονική Ημερίδα «Εαρινές Ημέρες Ρευματολογίας». Ερέτρια, 10/5/2008

· Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Η βιοψία του λεμφαδένα φρουρού στον καρκίνο του μαστού». Ηράκλειο Κρήτης, 27-28/6/2008

· 11η Ετήσια Ημερίδα & Μετεκπαιδευτικό μάθημα καρκίνος του μαστού «Προβληματισμοί στην Αντιμετώπιση της
Πρώιμης Νόσου». Αθήνα, 11/10/2008

· 13ο Διατομεακό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο. Αναπνευστική Ανεπάρκεια: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση.
Αθήνα, 24-25/10/2008

· 3η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Καρκίνος Μαστού – Καρκίνος Πνεύμονα, Νεότερες Εξελίξεις». Νέα Κηφισιά, 29/11/2008

· 5ος Δεκάλογος για τις Λοιμώξεις. Αθήνα, 13-14/3/2009

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

· 8ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο. Αθήνα, 6-9/11/1997

· 7η Ετήσια Επιστημονική εκδήλωση της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας. Κέρκυρα, 16-18/01/1998

· 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας (17 Μονάδες Esmo/Mora Κατηγορία Ι).Θεσσαλονίκη, 2-4/4/1998

· 1st Neutropenia Network Conference. Κρήτη, 27-28/04/2001

· 27ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα, 8-12/05/2001

· 11ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. Θεσσαλονίκη, 6-9/12/2001

· 6th State of the Art. Αθήνα, 12-14/04/2002

· 28ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα, 21-25/05/2002

· 13ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο. Πάτρα, 24-27/10/2002

· 7th State of the Art. Αθήνα, 17-20/04/2003

· 13th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Glasgow, 10-13/05/2003

· 8th Annual Congress of the European Hematology Association. Lyon, 12-15/06/2003

· 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας. Αθήνα, 6-11/10/2003

· 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχοκοινωνικής Ογκολογίας. Αθήνα, 17-19/10/2003

· 14ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο. Αλεξανδρούπολη, 13-16/11/2003

· 12ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο. Αθήνα, 3-7/12/2003

· 7ο Θεματικό Συνέδριο «Εντατική θεραπεία: Λοιμώξεις». Αθήνα, 26-27/11/2004

· 13ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο. Πάτρα, 2-5/12/2004

· 16th Video-Urology World Congress. Athens, 23-25/6/2005

· 10th State of the Art. Αθήνα, 6-9/04/2006

· 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για την Έρευνα του Ύπνου. Αθήνα, 2-4/6/2006

· 15ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο. Xερσόνησος Κρήτης, 2-5/11/2006

· 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Αναπνοή και τον Ύπνο. Αθήνα 25-27/1/2007

· 11th State of the Art. Αθήνα, 20-22/04/2007

· 33ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα, 2-5/5/2007

· Συνέδριο με θέμα «Σύγχρονη Αντιμετώπιση Κακοήθων Όγκων και Μελλοντικές Προοπτικές». Κω, 10-13/5/2007

· 16ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο. Αθήνα, 6-9/12/2007

· 13th International Symposium on Infections in the Critically ill Patient. Athens, 22-23/2/2008

· 12th State of the Art. Αθήνα, 04/2008

· 7th Congress of Balkan Union of Oncology. Brussels, 9/9/2008

· Συνέδριο με θέμα «Θέματα Αιχμής στη Σύγχρονη Ογκολογία – Σημερινές Απαντήσεις και Μελλοντικές Προοπτικές».
Αθήνα, 17-18/10/2008

· 17ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο. Αλεξανδρούπολη, 20-23/11/2008

· 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων και 2η Ημερίδα Χημειοθεραπείας. Αθήνα, 6-8/2/2009

· 13th State of the Art. Αθήνα, 2-4/4/2009

· 1st Smoking Cessation Workshop. Mύκονος,. 7-8/5/2009

· Updates in Lung and Head and Neck Cancers. Mύκονος, 7-10/5/2009

· 18o Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. Θεσσαλονίκη, 26-29/11/2009

· 19o Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. Ρόδος 21-24/10/2010

· 30th Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Istanbul 11-15/6/2011

· 20o Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. Αθήνα 24-27/11/2011

· «ΧΑΠ: Σύγχρονη Διαγνωστική και Θεραπευτική Αντιμετώπιση» από την Επιστημονική Εταιρεία Καλαβρυτινών Ιατρών
«Ο ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ». Καλάβρυτα, 20-22/1/2012

· 13ο Εαρινό Συμπόσιο Πνευμονολογίας. Αθήνα, 7-8/4/2012

· 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Κολλεγίου Γενικών Ιατρών. Costa Navarino– Πύλος, 18-20/5/2012

· 21ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο. Αθήνα, 18-21/10/2012

· 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. Θεσσαλονίκη, 1-4/11/2012

· 20ο Μετεκπαιδευτικό Συμπόσιο – Επιτροπής της Νοτιοδυτικής Ελλάδος ΕΠΕ, Κυλλήνη, 7-9/6/2013

· «Κλινικά περιστατικά: Διαβήτη, Υπέρταση, Λοιμώξεις». Βυτίνα, 20-22/3/2015

· 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικού Κολλεγίου Γενικής Ιατρικής. Καλαμάτα, 3-5/7/2015