ΧΥΤΙΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 2 & ΣΩΤΗΡΟΣ

190 03 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Τηλ.: 22990 22418

Fax: 22990 22417

Κιν.: 693 725 4424

Email: kchytiroglou@yahoo.gr


 Δέχεται κατόπιν ραντεβού:

Τρίτη: 18.00 – 20.00 μ.μ.

Πέμπτη: 8.30 – 10.00 π.μ.

Τηλ. για ραντεβού: 697 410 3511